26-04-09

Sabine Vermeulen: lijstduwer Vlaams Parlement

mail-

11:56 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-03-09

Voorstelling ecologisch theater van Dimitri Leue: TEGEN DE LAMP,

Voorstelling ecologisch theater van Dimitri Leue: TEGEN DE LAMP,


23 oktober 2009
om 20 uur
in de Gaston Martenszaal in Zulte


GROENE RIDDER DIMITRI LEUE WEER OP PAD
Eind september 2009 gaat de nieuwe ecologische voorstelling van Dimitri Leue 'Tegen de lamp' in Rataplan in première. Net zoals in Don Kyoto (de eerste milieuvriendelijke theatervoorstelling van en met Dimitri Leue) staat ook ditmaal het milieu centraal.

voor meer info: www.natuurlijkzulte.net


15:29 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

paddenoverzet in Torrestraat

Zoals jaarlijks staat Natuurlijk Zulte vzw paraat voor een geslaagde paddenoverzet in de, intussen bekende, Torrestraat in Machelen en ook in de Houtstraat in Olsene. Voor Machelen blijft Sofie Dierick de verantwoordelijke contactpersoon. Voor Olsene is dat Timitri Tieberghien.

Klik hier voor meer info.

 

www.natuurlijkzulte.net

 

15:28 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrije basisschool Leiebloem gaat voor MOS logo

Vrije basisschool Leiebloem uit Machelen werkt dit schooljaar rond het behalen van het eerste MOS-logo en hierin kaderen enkele acties die samen met Natuurlijk Zulte vzw zullen uitgewerkt worden.
De heer directeur, Rudy Haerens zal hier ongetwijfeld graag meer uitleg over geven, maar wij willen alvast de aandacht vestigen op de komende 2 weken, die volledig in het teken staan van enkele acties rond natuur en milieu op en rond de school.


Klik hier voor meer info

www.natuurlijkzulte.net


14:59 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-08

Serge De Gheldere, Belgisch ambasadeur van Al Gore naar Zulte

serge (2)

23:44 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-01-08

Vervroegde padden- en kikkeroverzet in Machelen en Olsene

Vervroegde padden- en kikkeroverzet in Machelen en Olsene

Door: Sofie Dierick & Ives Claeys

De voorbije nachten lag de minimumtemperatuur in Vlaanderen rond 10° C, uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Hierdoor slaat de biologische klok van een aantal dieren op hol. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid zijn heel wat amfibieën vroegtijdig wakker geworden.

Kikkers, padden en salamanders trokken al in behoorlijke aantallen naar hun voortplantingspoel. Dat is best uitzonderlijk want doorgaans start die trek pas midden februari, begin maart. Amfibieën verblijven in de winter meestal niet in het water maar houden een winterslaap verstopt onder bladeren, takken of in de grond. In het voorjaar trekken ze naar beken en poelen om er te paren en eitjes af te zetten.

Natuurpunt, die de overzetprojecten nauwlettend opvolgt, vreest voor de negatieve invloed van milde winters op de overleving van amfibieën. In gematigde klimaatzones, zoals Vlaanderen, stapelen amfibieën in de zomer energiereserves op in de vorm van vet. Net deze reserve is noodzakelijk om de winterslaap levend door te komen. Tijdens koude winters verloopt de stofwisseling van padden heel traag en worden die reserves slechts in geringe mate opgebruikt. Milde winters zorgen echter voor een hoog metabolisme waardoor de vetvoorraad veel sneller wordt verbrand. Gevolg: sommige padden halen het voorjaar niet.

Zij die wel ontwaken, hebben vaak een zwakke lichaamsconditie. Die verminderde lichaamsconditie zorgt er ook voor dat het aantal en de kwaliteit van de afgezette eitjes lager is. Zo wordt een neerwaartse spiraal ingezet die er toe kan leiden dat amfibieën het steeds moeilijker krijgen om te overleven. Na de record warme winter 2006 - 2007 werden 40% minder amfibieën overgezet in Vlaanderen dan na de normale winter van 2005 - 2006. Een alarmerend gegeven dat door Natuurpunt nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Zoals jaarlijks organiseert Natuurlijk Zulte vzw een paddenoverzet in de, intussen bekende, Torrestraat in Machelen en sinds vorig jaar ook in de Houtstraat in Olsene.

Voor Machelen blijft Sofie Dierick de verantwoordelijke contactpersoon. Voor Olsene is dat Timitri Tieberghien. Om reden van de vroege trek wordt dan ook de overzet dit weekend reeds opgebouwd i.p.v. half februari. Voor beide overzetten zijn nog altijd mensen welkom die willen helpen bij het plaatsen van de doeken en emmers; het overzetten van de dieren in ochtend- en avondteam en het afbreken van de overzet. Volgende data zijn voorzien voor de Torrestraat:

opzetten op 26/01/2008 vanaf 9 uur overzet loopt dan van 27/01/2008 tot en met 16/03/2008

afbreken in de voormiddag op 16/03/2008 vanaf 9.30 u

Verder geeft Sofie Dierick elke zaterdagochtend in februari en maart uitleg bij de overzet in Machelen. Om 9.00 u wordt verzameld in de Torrestraat. Iedereen die dieren wil helpen overzetten is elke keer opnieuw van harte welkom.

Verder verwachten we in de piekweek weer een aantal lagere- en kleuterscholen. Wie zich geroepen voelt om eenmalig te helpen of in het team van overzetters te stappen of als school wil langskomen, kan (voor beide plaatsen) contact opnemen met Sofie Dierick via natuurlijk.zulte-AT-busmail.net of 0479/29.60.64.

Ten slotte kunnen we ook melden dat Natuurlijk Zulte vzw ook een project in Astene begeleidt. In een stroomversnelling werden vrijwilligers gezocht, ook een klas van de school De Veerboot zal deelnemen aan de actie. De overzet wordt in de Pontstraat opgericht ter hoogte van nummer 145.

 Verantwoordelijke persoon voor dat project is Magda Laenen. Hierover volgt ongetwijfeld nog meer in de pers in de loop van komende weken. Voor meer details over de aantallen van de padden, kikkers en salamanders, de verschillende projecten, … kunt u steeds contact opnemen met Sofie Dierick via 0479/29.60.64 of natuurlijk.zulte-AT-busmail.net

 

persoonsfiches: Dierick Sofie Claeys Ives

15:41 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-11-07

Sofie Dierick blijft bij N-VA en ontkracht geruchtenmolen van overstap

Sofie Dierick blijft bij N-VA en ontkracht geruchtenmolen van overstap

 

Eind 2005 vroeg de N-VA Sofie Dierick uit Machelen aan de Leie om op te komen als kandidaat voor de Nieuw-Vlaams Alliantie op de lijst CD&V/N-VA, samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Weloverwogen ging Sofie Dierick op die vraag in. Ze behaalde de mooie score van 431 stemmen. Dit leverde een plaats op in de gemeenteraad. 

 

In Zulte wordt vlot samengewerkt met de CD&V en regelmatig brengt de N-VA agendapunten aan. We denken hierbij aan de oproep om met de fiets naar de gemeenteraad te gaan, het gebruik van het Nederlands op de BIN-borden, het uitbreiden van de subsidies voor milieu-investeringen, het voorzien van een kindvriendelijke zone op activiteiten ingericht door het gemeentebestuur, ...

 

Nationaal brengen de pogingen tot regeringvorming spanningen met zich mee tussen verschillende politieke partijen. Lijst Dedecker (LDD) voorspelt het einde van het kartel CD&V/N-VA. Blijkbaar contacteert LDD nu gemeentelijke N-VA-madatarissen en probeert hen te overtuigen om over te stappen naar LDD. Ook Sofie Dierick werd benaderd. Sofie wenst te benadrukken dat er van een overstap geen sprake kan zijn en is tot nader order de mening toegedaan dat het kartel CD&V/N-VA een meerwaarde biedt voor Zulte. Samenwerking op plaatselijk vlak staat of valt niet met wat partijen doen op nationaal vlak.

 

De N-VA is van oordeel dat vissen naar mandatarissen van andere partijen de goede verstandhouding van de N-VA met LDD in het gedrang kan brengen en gaat er van uit dat dergelijke ‘aanzoeken’ een uitschuiver van een lokale LDD-er zijn. N-VA-voorzitter Jan Martens liet LDD het N-VA-ongenoegen blijken.

 

 

 

13:18 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-07

Agendapunt gemeenteraad oktober: kindvriendelijke zone op activiteiten door de verenigingen in Zulte georganiseerd

Agendapunt gemeenteraad oktober:  kindvriendelijke zone op activiteiten door de verenigingen in Zulte georganiseerd

 

 

In onze gemeente worden heel veel activiteiten georganiseerd, wat getuigt van inzet en enthousiasme.  Telkens komen heel veel mensen naar de diverse activiteiten.  Jong en oud is vertegenwoordigd op eetfestijnen, recepties, voordrachten, …

 

Ouders nemen vaak hun kinderen mee, maar kinderen vervelen zich vlug en vragen al gauw om naar huis te gaan.

 

Onze gemeentezalen zijn goed voorzien voor ouderen en rolstoelgebruikers, wat uiteraard zeer positief is. 

Graag zouden wij ook een kindvriendelijke kijk willen overwegen.

 

Mijn voorstel zou zijn te bekijken of het mogelijk is via de uitleendienst van speelgoed van het OCMW een speelhoek te voorzien op de activiteiten.

Indien het niet mogelijk is via de uitleendienst van het OCMW kan misschien vanuit gemeente een dienst geregeld worden.

 

We denken hierbij aan kleine tafels en bankjes, kleurpotloden, kleurboeken, tekeningen, gezelschapspelen, stripverhalen, puzzels, blokken, plastieken huisjes, autootjes, …

 

Als buitenvoorbeeld halen we tobbedansen aan.  Daar werd grime voorzien, een springkasteel, …

Als binnenvoorbeeld  voorzagen we vanuit Natuurlijk Zulte vzw op 5 oktober een kleine tafel met stripverhalen en kleurpotloden met kleurboeken en spelletjesboeken.  Wij hebben sfeerbeelden van de kinderen die rustig aan het kleuren en lezen waren terwijl de ouders ongestoord de beurs bezochten.

 

Het zou ook niet slecht zijn te bekijken of het mogelijk is bij de bouw van nieuwe zalen of jeugdlokalen kleine toiletten te voorzien zoals in scholen.  Kinderen van 2 jaar die zindelijk zijn, zijn nog zo fier, maar op een groot toilet gaan is niet altijd makkelijk of de kinderen durven nog niet.  Kleine toiletten zijn dé oplossing.  Voor bestaande zalen kan gedacht worden aan WC-brilverkleiners.

Ook een plaats om luiers te verschonen is vaak niet voorzien.

 

Concreet zou mijn voorstel zijn:

  • Te bekijken op welke activiteiten het mogelijk is dergelijke kindvriendelijke zone te voorzien en op welke plaats in de verschillende zalen/terreinen
  • Te bekijken hoe dit kan georganiseerd worden (uitleendienst, reglement, inventaris, …)
  • Een logo uit te werken vanuit de gemeente dat de verenigingen kunnen gebruiken bij het aankondigen van hun activiteit zodat ouders en kinderen op voorhand weten dat de kindvriendelijke zone is voorzien
  • Te bekijken of iets kan voorzien worden in de toiletten.

22:12 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Punten Sofie Dierick gemeenteraad september 07

Agendapunt: uitbreiden subsidie milieu-investeringen

 

 

De gemeente Zulte verleent momenteel een subsidie voor de aanschaf van regenwaterinstallaties, warmtepompen, zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen en kleinschalige waterzuivering.

 

In het kader van de actiemaand ‘Okterber, hou het sober’ wordt een infomarkt georganiseerd rond energiebesparende maatregelen, ecologisch leven en duurzaam bouwen en verbouwen.

De heer Van de Wiele, schepen van Milieu, deelde dat de gemeente overweegt de subsidiemogelijkheid uit te breiden.

Mijn voorstel en vraag zou zijn om na te kijken of het mogelijk is een subsidie te verlenen voor volgende zaken, en zoja, onder welke vorm, maximaal bedrag, …

-          Speksteenkachel

-          Palletkachel

-          HR-ketel (condensatieketel)

-          Groendak

-          Vloerisolatie

-          Duurzame isolatiematerialen

-          Dubbel glas

-          UV- en/of warmtewerende filter op ramen/glazen dak

-          Toepassing van zonne-energie voor tuingebruik zoals verlichting, filter en fonteinen voor vijvers

 

 

 

Agendapunt: motie rond gebruik Nederlandse taal voor verkeersborden

 

De N-VA staat erachter onze eigen moedertaal, het Nederlands  te gebruiken in het dagelijks leven.  De N-VA wenst de taalwet te respecteren. 

 

De tekst op de borden die aanduiden waar een ‘buurtinformatienetwerk’ is opgesteld, is vaak niet in het Nederlands.

De politie van zone Deinze/Zulte plaatst nieuwe borden waarop wel in het Nederlands is aangegeven dat een BIN is opgesteld.

 

Deze motie gaat om de oude borden.  Op die borden is de taalwet niet gerespecteerd.

De N-VA wenst aan de gemeenteraad te vragen de motie goed te keuren waarna vanuit de gemeenteraad kan gevraagd worden aan de politieraad de taalwet te respecteren.

Wij wensen dan ook de vraag te stellen of het mogelijk is bij het vervangen van de oude borden, in geval van schade of niet meer leesbaar, nieuwe borden in het Nederlands te voorzien.  Voor de BIN bestaat een standaard bord, met Nederlandse tekst.  Als in de hele politiezone gelijke borden zouden voorzien worden, bekomen we ook meer uniformiteit.

 

Voorbeelden van borden in de politiezone Deinze/Zulte waarop het BIN in het Engels is geaccentueerd.

22:11 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gemeenteraad mei 2007

Iedereen kent de problematiek omtrent het verminderen van de CO2-uitstoot, de smog, luchtvervuiling door fijne stofdeeltjes, …

Je kan geen krant openslaan of TV aanzetten of er wordt gepraat over hoe we het probleem kunnen aanpakken.  Velen zijn van mening dat alleen grote drastische maatregelen zullen helpen, maar ikzelf ben ervan overtuigd dat vele kleintjes ook één groot maken.  Daarom vind ik dat de gemeente en dus ook de gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester het goede voorbeeld moeten stellen.

Om die reden fiets ik telkens naar vergaderingen zoals fractie, gemeenteraad, milieuraad, …

 

Via deze email wil ik iedereen oproepen om ook zoveel mogelijk met de fiets naar het gemeentehuis te komen.  Om dikke dossiers mee huiswaarts te nemen, is het handig steeds een linnen zak (bij zonneschijn) of een plastieken zak (bij regenweer) bij de hand te hebben.  Dat heb ik zelf moeten ondervinden tijdens de voorlaatste gemeenteraad.

 

Verder zou het misschien interessant zijn bij het fietsen de toestand/kwaliteit van het fietspad in het oog te houden en eventuele mogelijke verbeteringen te melden aan onze burgemeester, Henk Heyerick.

Glasscherven lijken overal een groot probleem te zijn, hoor ik zeggen van fervente fietsers. 

Een goede veegbeurt om modder, takken, steentjes en glas te verwijderen zou al wonderen kunnen doen.

 

Het gaat natuurlijk verder dan de auto aan de kan te laten staan, ook aan verlichting van gemeentegebouwen, verwarming, concept, waterverbruik,  … moet aandacht geschonken worden.

Hopelijk volgen vele burgers hierdoor het goede voorbeeld.

  

  

Met fietsvriendelijke groeten,

 

Sofie Dierick

 

 Als mijn fietskilometers autokilometers zouden verdringen zou het een ander verhaal zijn. Dan zou ik per dag toch al gauw 2 liter benzine besparen, wat overeenkomt met bijna 5 kilo CO2. Deze 5 kilo CO2 per dag is vergelijkbaar met 3 wasdrogerbeurten of het verbruik van onze koelvriezer in 2 weken! De auto laten staan heeft dus wel een behoorlijke besparing tot gevolg

 

Besparing op CO2 uitstoot

Ik werk ongeveer 52 weken x 5 dagen - 45 vakantiedagen = 215 dagen per jaar. Dat zijn dus 215 dagen x 10 km (heen en terug) = 2150 km per jaar aan woon-werk verkeer.

Mijn auto (een ford Ka 1.3 van 44 kW) heeft volgens de tabel van de ANWB een verbruik van 1:14.7 en produceert 165 g CO2 / km. In de praktijk heb ik dit nooit gehaald vanwege het feit dat mijn woon-werkverkeer stads ritjes zijn. Gemiddeld zat ik rond de 1:13. Als ik deze factor loslaat op de CO2 uitstoot dan kom ik uit op ongeveer (14.7 / 13) * 165 g CO2 = 187 g CO2 / km.

Gebruikmakend van bovenstaande getallen kan ik mijn CO2 uitstoot per jaar uitrekenen:

2150 km x 187 = 402 kg CO2 / jaar.

In 2002 reisden elke werkdag gemiddeld ruim 3 miljoen mensen naar het werk met hun auto. De gemiddelde woon-werkafstand is 18,2 kilometer in 2002. Zo’n 40 procent van de reizigers die doordeweeks naar het werk gaat, werkt binnen de woongemeente. Deze mensen zouden dus in aanmerkingen kunnen komen om met de fiets te gaan.

Stel nu (aanname!) dat mensen die werken in hun eigen woongemeente gemiddeld 10 km van hun werk afwonen en een vergelijkbare CO2 uitstoot hebben als mijn ford Ka (de kans is overigens groot dat er gemiddeld meer CO2 uitgestoten wordt). Dan zouden we dus minimaal de volgende besparing kunnen halen:

3 miljoen x 40% x 2 (heen en terug) x 10 km x 187 gram CO2 = 4480 ton CO2.

Als alle Nederlanders die in hun eigen woonplaats werken de fiets zouden nemen in plaats de auto, dan zouden we jaarlijks minimaal 4480 ton minder CO2 uitstoot hebben.

Een gemiddelde auto in Vlaanderen produceert zo’n 200 gram CO2 per kilometer.

 

 

Gemiddeld 5 km (heen en terug)

Gemiddeld 200 gram CO2 per km

10 gemeenteraden op een jaar

stel dat iedereen met de fiets kan komen: 23 gemeenteraadsleden

 

5 km x 10 x 23 x 200 gram =

5 x 10 x 23 x 0,2 kg =

22:08 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Agendapunt gemeenteraad oktober: kindvriendelijke zone op activiteiten door de verenigingen in Zulte georganiseerd

Agendapunt gemeenteraad oktober:  kindvriendelijke zone op activiteiten door de verenigingen in Zulte georganiseerd

 

 

In onze gemeente worden heel veel activiteiten georganiseerd, wat getuigt van inzet en enthousiasme.  Telkens komen heel veel mensen naar de diverse activiteiten.  Jong en oud is vertegenwoordigd op eetfestijnen, recepties, voordrachten, …

 

Ouders nemen vaak hun kinderen mee, maar kinderen vervelen zich vlug en vragen al gauw om naar huis te gaan.

 

Onze gemeentezalen zijn goed voorzien voor ouderen en rolstoelgebruikers, wat uiteraard zeer positief is. 

Graag zouden wij ook een kindvriendelijke kijk willen overwegen.

 

Mijn voorstel zou zijn te bekijken of het mogelijk is via de uitleendienst van speelgoed van het OCMW een speelhoek te voorzien op de activiteiten.

Indien het niet mogelijk is via de uitleendienst van het OCMW kan misschien vanuit gemeente een dienst geregeld worden.

 

We denken hierbij aan kleine tafels en bankjes, kleurpotloden, kleurboeken, tekeningen, gezelschapspelen, stripverhalen, puzzels, blokken, plastieken huisjes, autootjes, …

 

Als buitenvoorbeeld halen we tobbedansen aan.  Daar werd grime voorzien, een springkasteel, …

Als binnenvoorbeeld  voorzagen we vanuit Natuurlijk Zulte vzw op 5 oktober een kleine tafel met stripverhalen en kleurpotloden met kleurboeken en spelletjesboeken.  Wij hebben sfeerbeelden van de kinderen die rustig aan het kleuren en lezen waren terwijl de ouders ongestoord de beurs bezochten.

 

Het zou ook niet slecht zijn te bekijken of het mogelijk is bij de bouw van nieuwe zalen of jeugdlokalen kleine toiletten te voorzien zoals in scholen.  Kinderen van 2 jaar die zindelijk zijn, zijn nog zo fier, maar op een groot toilet gaan is niet altijd makkelijk of de kinderen durven nog niet.  Kleine toiletten zijn dé oplossing.  Voor bestaande zalen kan gedacht worden aan WC-brilverkleiners.

Ook een plaats om luiers te verschonen is vaak niet voorzien.

 

Concreet zou mijn voorstel zijn:

  • Te bekijken op welke activiteiten het mogelijk is dergelijke kindvriendelijke zone te voorzien en op welke plaats in de verschillende zalen/terreinen
  • Te bekijken hoe dit kan georganiseerd worden (uitleendienst, reglement, inventaris, …)
  • Een logo uit te werken vanuit de gemeente dat de verenigingen kunnen gebruiken bij het aankondigen van hun activiteit zodat ouders en kinderen op voorhand weten dat de kindvriendelijke zone is voorzien
  • Te bekijken of iets kan voorzien worden in de toiletten.

21:20 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-07-07

 

Compostvaten goedkoper

Door: Het Laatste Nieuws 05/07/2007

Naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende activiteit 'Juni Compostmaand' en de compostdemonstratie van het thuiscomposteren op de zondagsmarkt verlaagt de gemeente de prijs van compostvaten tot 13 euro. Het voorstel komt van compostmeesters Ives Claeys en Sofie Dierick.

 

"Tijdens de demonstatiesessies stelde een groot aantal geïnteresseerde mensen vragen over composteren", zeggen ze. "De prijs van het compostvat bedroeg 21.10 euro. Wij willen de prijs nu reduceren tot 13 euro." Het voorstel is goedgekeurd door de gemeenteraad, het nieuwe tarief geldt vanaf 1 juli. (GRG)


11:10 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goedkoper

Goedkoper

Door: Het Volk

GOEDKOPER

 

ZULTE - Op voorstel van de compostmeesters Ives Claeys (CD&V) en Sofie Dierick (N-VA) beslisten eerst het college en nadien de gemeenteraad om vanaf 1 juli de prijs voor compostvaten te laten zakken tot 13euro voor vat èn beluchtingsstok samen. (jrz)

 

 

11:09 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

'Het goede voorbeeld geven' 05/05/2007

'Het goede voorbeeld geven' 05/05/2007

Door: Het Volk

Sofie Dierick met haar fiets-met-tassen: 'Een dik dossier kan zo geen bezwaar zijn.'Guy Van Den Bossche

'Het goede voorbeeld geven' 05/05/2007

Sofie Dierick wil meer raadsleden en personeel op de fiets

 

ZULTE - Gemeenteraadslid Sofie Dierick van de CD&V-NV-A-meerderheidsfractie doet een opmerkelijke oproep naar collega's en naar het personeel: gebruik meer de fiets voor korte afstanden. Dus ook voor de verplaatsingen van en naar het gemeentehuis.

 

Johan De Ruyck

 

Sofie Dierick fietst al enkele maanden naar de gemeenteraad: 'Goed te doen, ontspannend, gezond, geen stress, geen files, geen parkeerprobleem en vooral geen CO2-uitstoot', zegt ze. 'Aan de gigantische luchtvervuiling moeten we in de eerste plaats zelf iets doen. Vele kleine inspanningen maken een groot resultaat. De verplaatsingen naar onze vergaderingen zijn beperkt in afstand. Een dik dossier mag ook geen bezwaar zijn, daar bestaan tassen voor.'

 

Met een eigen berekening toonde ze aan dat vijf kilometer maal 23gemeenteraadsleden maal tien gemeenteraden per jaar al 230kilogram CO2 veroorzaken. Fractiebijeenkomsten, commissies en adviesraden doen daar nog eens 460kilogram bovenop. Als het personeel en de burgers zich ook iedere dag vijf kilometer met de auto verplaatsen, dan stijgt de uitstoot zelfs naar meer dan 3.500kilogram.

 

Onveilige punten

 

 

 

'Natuurlijk moeten de fietspaden nog verbeteren. Een veegbeurt voor glas, modder, takken en steentjes zou ook aangenaam zijn. Er moet ook een fietsenstalling aan het gemeentehuis komen', vindt ze.

 

Burgemeester Henk Heyerick was ook met de fiets gekomen. Hij beloofde meer fietsparking en een veegbeurt, door een firma of met een nog aan te kopen eigen machine.

 

Tony Boeckaert van de VLD Open, zelf fervent wielertoerist, is kritischer. Hij zegt dat het probleem moet worden opengetrokken naar alle burgers, overheden, industrieën en zelfs landen. Hij vindt ook dat er nog te veel onveilige punten langs de wegen bestaan. 'Daarom vrees ik dat het effect van deze goedbedoelde oproep snel zal verwateren', zei hij.

 

 

Johan De Ruyck

 

11:08 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-06

 

ani-lights-bar-650x38

 

Beste wensen voor 2007!

Dat al jullie wensen mogen uitkomen!

 

ani-lights-bar-650x38

13:53 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

14-10-06

 

bedankt
 

10:15 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-06

 

 

 

 
 

21:43 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Sofie Dierick: Groen zonder uitroepteken

Sofie Dierick: Groen zonder uitroepteken

Ik ben 28 lentes jong en woon in Zulte-Machelen-aan-de-Leie.

Van opleiding ben ik industrieel ingenieur Milieukunde, ik werk als milieucoördinator bij een adviesbureau in Gent.

 

Verder ben ik geruime tijd actief in de Milieuraad van Zulte, compostmeester en voorzitster van Natuurlijk Zulte vzw.  Natuurlijk Zulte vzw is onder meer bekend van de jaarlijkse paddenoverzet en de fietstocht rond ecologisch leven.

 

Mijn vrije tijd breng ik door met mijn man, Ignace Degreef en onze tweeling Yarne en Kyara.

Samen met Jenny Roobroeck ben ik kandidaat op de kartellijst CD&V/N-VA bij de komende  gemeenteraadsverkiezingen.

 

Ik koos inderdaad voor de N-VA. De reacties zullen dan ook niet uitblijven. ‘Dat is toch die Groene!’, zo kent men mij in Zulte en omstreken.

 

NEEN! En dit wil ik wel schrijven met hoofdletters en uitroepteken. Ik kan niet ontkennen dat ik hou van groen, natuur en milieu. Maar dan groen, zonder hoofdletter en dreigend wijsvingerig uitroepteken.

Milieu is een van mijn strijdpunten, en dit zal zo blijven. Wel te verstaan moet er een goed evenwicht

zijn tussen ecologie, en -enorm belangrijk- economie.

 

Door toedoen van extreme organisaties kreeg de burger het gevoel dat dat evenwicht niet mogelijk is. Door mijn beroepservaring weet ik dat dit juist wel het geval kan zijn.   Niet door het opleggen van allerhande regels, wetten en bevelen maar door communicatie en overleg, is het mogelijk deze twee

begrippen met elkaar te verzoenen.

 

Energiebesparing is en blijft belangrijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Isoleren bij renovaties of de installatie van een speksteenkachel zijn maar een paar voorbeelden.  Een extra subsidie bij de aanschaf hiervan is een positieve stimulans.

 

Zoals jullie nu reeds al zullen gemerkt hebben zal milieu centraal staan in de komende campagne. Daarnaast en zeker niet minder zal mijn aandacht uitgaan naar gezin, jeugd en ontspanning.

Jonge gezinnen zijn de basis van de toekomst. Een extra geboorte- of adoptiepremie zouden een steun kunnen betekenen.    Ouders gaan vaak beiden uit werken om een voldoende inkomen te garanderen. Buitenschoolse opvang is dan ook van uiterst groot belang.    Die moet bovendien betaalbaar blijven.

Luiers vertegenwoordigen ook een grote kost binnen een gezinsbudget.

Een toelage voor herbruikbare luiers is geen overbodige luxe.    Extra speelpleinen of een speelbos, repetitielokalen en ondersteuning van beginnende en bestaande muziek, toneelgroepjes,  zorgen voor ontspanning en het welzijn van kinderen, jeugd en ouders.

 

Tevens moeten we de komende 6 jaar meer aandacht besteden aan vrijwilligerswerk en vrijwilligersinitiatieven.     

 

Dit is nog maar een greep uit de programmapunten waarmee ik naar de gemeenteraadsverkiezingen wil stappen.

 

Samen met de CD&V gaan we voor een prachtig Zulte!  

21:07 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Mijn programmapunten

Waar ik ook achter sta:

-          toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels ed voor gehandicapten

-          promoten eerlijke producten

-          OCMW loketfunctie sociaal, psychologisch, werk, … problemen

-          Behoud historisch karakter vergeten of onbekende monumenten of geschiedenisdragende wegen, pleinen, plaatsen, gebouwen

-          Aanbod kunst- en avondonderwijs om creativiteit te bevorderen

-          Brandveiligheid van jeugdlokalen

-          Aandacht voor schoolkinderen met een taalachterstand en jeugdwerkinitiatieven met het Nederlands als taalspel

-          Netoverschrijdend leerlingenvervoer om kosten voor het schoolgaan te beperken

-          Voldoende en veilige fietsstallingen op cruciale plaatsen naast groen, wandelstraten

-          Veilige fietspaden tussen rand en centrum van de gemeente

-          Voorrang aan burgers van eigen gemeente om huizen of appartementen te kopen of huren

-          Gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend premiestelsel ter ondersteuning van de aanpassingen van bestaande woningen zodat oudere bewoner zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

-          Gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend premiestelsel ter ondersteuning van de aanpassingen van bestaande woningen zodat oudere bewoner zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

-          Aanmoedigen om terug wijkfeesten ed te organiseren en de Vlaamse artiest te laten optreden

-          Kennismaking met andere culturen wordt gepromoot en gesteund

-          Meer kunstwerken in de gemeente, aandacht besteden aan lokale kunstenaars

-          Elke Vlaamse gemeente organiseert een feest op 11 juli, een volksfeest, met overwegend Vlaamse en Nederlandstalige inbreng

-          Extra speelpleintjes met speeltoestellen en sporttoestellen, petanquebanen of schaakborden

-          Sportcheques

-          Openbaar vervoer, fietsers- en voetgangersverkeer maximaal stimuleren

-          Stimuleren van renovatie

-          Samenrijden en autodelen moeten aangemoedigd worden en aantrekkelijker gemaakt worden

-          Veilige schoolfietsroutes

-          Verkeersopvoeding

-          Propere straten en pleinen, meldsysteem

-          Lichtvervuiling voorkomen, verlichting openbare gebouwen beperken

-          Contactpunt voor duurzaam bouwen

-           Bij aankoop van gemeentevoertuigen, rekening houden met de EcoScore (verbruik , uitstoot, lawaai, onderhoud en luchtvervuiling)

-          promoten streekeigen groen

-          buurtwinkels steunen en stimuleren

-          stimuleren toeristische aantrekking Zulte

19:03 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

 

19:02 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-07-06

 

21:19 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sofie Dierick: Groen zonder uitroepteken

Sofie Dierick: Groen zonder uitroepteken

Ik ben 28 lentes jong en woon in Zulte-Machelen-aan-de-Leie.

Van opleiding ben ik industrieel ingenieur Milieukunde, ik werk als milieucoördinator bij een adviesbureau in Gent.

 

Verder ben ik geruime tijd actief in de Milieuraad van Zulte, compostmeester en voorzitster van Natuurlijk Zulte vzw.  Natuurlijk Zulte vzw is onder meer bekend van de jaarlijkse paddenoverzet en de fietstocht rond ecologisch leven.

 

Mijn vrije tijd breng ik door met mijn man, Ignace Degreef en onze tweeling Yarne en Kyara.

Samen met Jenny Roobroeck ben ik kandidaat op de kartellijst CD&V/N-VA bij de komende  gemeenteraadsverkiezingen.

 

Ik koos inderdaad voor de N-VA. De reacties zullen dan ook niet uitblijven. ‘Dat is toch die Groene!’, zo kent men mij in Zulte en omstreken.

 

NEEN! En dit wil ik wel schrijven met hoofdletters en uitroepteken. Ik kan niet ontkennen dat ik hou van groen, natuur en milieu. Maar dan groen, zonder hoofdletter en dreigend wijsvingerig uitroepteken.

Milieu is een van mijn strijdpunten, en dit zal zo blijven. Wel te verstaan moet er een goed evenwicht

zijn tussen ecologie, en -enorm belangrijk- economie.

 

Door toedoen van extreme organisaties kreeg de burger het gevoel dat dat evenwicht niet mogelijk is. Door mijn beroepservaring weet ik dat dit juist wel het geval kan zijn.   Niet door het opleggen van allerhande regels, wetten en bevelen maar door communicatie en overleg, is het mogelijk deze twee

begrippen met elkaar te verzoenen.

 

Energiebesparing is en blijft belangrijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Isoleren bij renovaties of de installatie van een speksteenkachel zijn maar een paar voorbeelden.  Een extra subsidie bij de aanschaf hiervan is een positieve stimulans.

 

Zoals jullie nu reeds al zullen gemerkt hebben zal milieu centraal staan in de komende campagne. Daarnaast en zeker niet minder zal mijn aandacht uitgaan naar gezin, jeugd en ontspanning.

Jonge gezinnen zijn de basis van de toekomst. Een extra geboorte- of adoptiepremie zouden een steun kunnen betekenen.    Ouders gaan vaak beiden uit werken om een voldoende inkomen te garanderen. Buitenschoolse opvang is dan ook van uiterst groot belang.    Die moet bovendien betaalbaar blijven.

Luiers vertegenwoordigen ook een grote kost binnen een gezinsbudget.

Een toelage voor herbruikbare luiers is geen overbodige luxe.    Extra speelpleinen of een speelbos, repetitielokalen en ondersteuning van beginnende en bestaande muziek, toneelgroepjes,  zorgen voor ontspanning en het welzijn van kinderen, jeugd en ouders.

 

Tevens moeten we de komende 6 jaar meer aandacht besteden aan vrijwilligerswerk en vrijwilligersinitiatieven.     

 

Dit is nog maar een greep uit de programmapunten waarmee ik naar de gemeenteraadsverkiezingen wil stappen.

 

Samen met de CD&V gaan we voor een prachtig Zulte!   UW STEM WORDT ONZE STEM!

21:18 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Mijn programmapunten

Waar ik ook achter sta:

-          toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels ed voor gehandicapten

-          promoten eerlijke producten

-          OCMW loketfunctie sociaal, psychologisch, werk, … problemen

-          Behoud historisch karakter vergeten of onbekende monumenten of geschiedenisdragende wegen, pleinen, plaatsen, gebouwen

-          Aanbod kunst- en avondonderwijs om creativiteit te bevorderen

-          Brandveiligheid van jeugdlokalen

-          Aandacht voor schoolkinderen met een taalachterstand en jeugdwerkinitiatieven met het Nederlands als taalspel

-          Netoverschrijdend leerlingenvervoer om kosten voor het schoolgaan te beperken

-          Voldoende en veilige fietsstallingen op cruciale plaatsen naast groen, wandelstraten

-          Veilige fietspaden tussen rand en centrum van de gemeente

-          Voorrang aan burgers van eigen gemeente om huizen of appartementen te kopen of huren

-          Gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend premiestelsel ter ondersteuning van de aanpassingen van bestaande woningen zodat oudere bewoner zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

-          Gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend premiestelsel ter ondersteuning van de aanpassingen van bestaande woningen zodat oudere bewoner zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

-          Aanmoedigen om terug wijkfeesten ed te organiseren en de Vlaamse artiest te laten optreden

-          Kennismaking met andere culturen wordt gepromoot en gesteund

-          Meer kunstwerken in de gemeente, aandacht besteden aan lokale kunstenaars

-          Elke Vlaamse gemeente organiseert een feest op 11 juli, een volksfeest, met overwegend Vlaamse en Nederlandstalige inbreng

-          Extra speelpleintjes met speeltoestellen en sporttoestellen, petanquebanen of schaakborden

-          Sportcheques

-          Openbaar vervoer, fietsers- en voetgangersverkeer maximaal stimuleren

-          Stimuleren van renovatie

-          Samenrijden en autodelen moeten aangemoedigd worden en aantrekkelijker gemaakt worden

-          Veilige schoolfietsroutes

-          Verkeersopvoeding

-          Propere straten en pleinen, meldsysteem

-          Lichtvervuiling voorkomen, verlichting openbare gebouwen beperken

-          Contactpunt voor duurzaam bouwen

-           Bij aankoop van gemeentevoertuigen, rekening houden met de EcoScore (verbruik , uitstoot, lawaai, onderhoud en luchtvervuiling)

-          promoten streekeigen groen

-          buurtwinkels steunen en stimuleren

-          stimuleren toeristische aantrekking Zulte

 

21:17 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |