18-03-06

Sofie Dierick stelt zich voor!

Mijn naam is Sofie Dierick, wonende in Machelen-Zulte.  Van opleiding ben ik industrieel ingenieur milieukunde en ik werk dan ook als milieucoördinator bij een adviesbureau in Gent.    Verder ben ik geruime tijd actief in de milieuraad van Zulte, compostmeester en voorzitster van Natuurlijk Zulte vzw.  Natuurlijk Zulte vzw is ondermeer bekend van de jaarlijkse paddenoverzet en de fietstocht rond ecologisch leven.

Mijn vrije tijd breng ik door met mijn man, Ignace Degreef en onze tweeling Yarne en Kyara.

 

Ik zal N-VA vertegenwoordigen voor de gemeenteraadsverkiezingen, samen met nog een kandidate.     Ik koos inderdaad voor de N-VA.   De reacties zullen dan waarschijnlijk ook niet onbesproken zijn.    ‘Dat is toch die Groene!’ zo kent men mij in Zulte en omstreken.

 

Neen! En dit wil ik dan wel schrijven met hoofdletter en uitroepingsteken.    Ik kan niet ontkennen dat ik hou van groen, natuur en milieu.    Maar dan groen, zonder hoofdletter  en dreigend wijsvingerig uitroepingsteken.

Milieu is een van mijn struikelblokken, en dit zal dan ook zo blijven.    Wel te verstaan moet er een goed evenwicht  zijn tussen ecologie, en enorm belangrijk economie.

 

Twee begrippen, die door toedoen van extreme organisaties, de burger het gevoel geven dat dat evenwicht niet mogelijk is.     Door mijn beroepservaring weet ik dat dit juist wel het geval kan zijn.      

Niet door het opleggen van allerhande regels, wetten en bevelen maar door communicatie en overleg, is het mogelijk deze twee begrippen met elkaar te verzoenen.

 

Communicatie is dan ook een heel ruim begrip.   Waarom mensen verplicht zaken opleggen?    Dit zal enkel op tegenstand stuiten.    Het is dan in de eerste plaats aan ons of de beleidsmensen, de inwoners bewust te laten worden dat het ook anders kan.

Zonder wijsvinger.

 

Energiebesparing is en blijft belangrijk.  Iedereen kan zijn steentje bijdragen.  Isoleren bij renovaties of de installatie van een speksteenkachel zijn maar een paar voorbeelden.  Een extra subsidie bij de aanschaf hiervan is een positieve stimulans.

 

Zoals jullie nu reeds al zullen gemerkt hebben zal milieu centraal staan in de komende campagne.

Daarnaast en zeker niet minder zal mijn aandacht uitgaan naar gezin, jeugd en ontspanning.

 

Jonge gezinnen zijn de basis van de toekomst.  Een extra geboorte- of adoptiepremie zouden een steun kunnen betekenen.  Ouders gaan vaak beiden uit werken om een voldoende inkomen te garanderen. Buitenschoolse opvang is dan ook van uiterst groot belang.  Die moet bovendien betaalbaar blijven.

Luiers vertegenwoordigen ook een grote kost binnen een gezinsbudget.  Een toelage voor herbruikbare luiers luierpremie kunnen bijstaan in de zorg voor kinderen.

Extra speelpleinen of speelbos staan in voor ontspanning en algemeen welgevoelen van kinderen, jeugd en ouders.

 

Dit is nog maar een greep uit de programmapunten waarmee ik naar de gemeenteraadsverkiezingen wil stappen.

Ongetwijfeld volgt een uitgebreid programma later dit jaar.  Wij als N-VA zijn overtuigd van een opbouwende samenwerking met CD&V.

 

 


 

Waar ik ook achter sta:

-          toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels ed voor gehandicapten

-          promoten eerlijke producten

-          OCMW loketfunctie sociaal, psychologisch, werk, … problemen

-          Behoud historisch karakter vergeten of onbekende monumenten of geschiedenisdragende wegen, pleinen, plaatsen, gebouwen

-          Aanbod kunst- en avondonderwijs om creativiteit te bevorderen

-          Brandveiligheid van jeugdlokalen

-          Aandacht voor schoolkinderen met een taalachterstand en jeugdwerkinitiatieven met het Nederlands als taalspel

-          Netoverschrijdend leerlingenvervoer om kosten voor het schoolgaan te beperken

-          Voldoende en veilige fietsstallingen op cruciale plaatsen naast groen, wandelstraten

-          Veilige fietspaden tussen rand en centrum van de gemeente

-          Voorrang aan burgers van eigen gemeente om huizen of appartementen te kopen of huren

-          Gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend premiestelsel ter ondersteuning van de aanpassingen van bestaande woningen zodat oudere bewoner zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

-          Gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend premiestelsel ter ondersteuning van de aanpassingen van bestaande woningen zodat oudere bewoner zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

-          Aanmoedigen om terug wijkfeesten ed te organiseren en de Vlaamse artiest te laten optreden

-          Kennismaking met andere culturen wordt gepromoot en gesteund

-          Meer kunstwerken in de gemeente, aandacht besteden aan lokale kunstenaars

-          Elke Vlaamse gemeente organiseert een feest op 11 juli, een volksfeest, met overwegend Vlaamse en Nederlandstalige inbreng

-          Extra speelpleintjes met speeltoestellen en sporttoestellen, petanquebanen of schaakborden

-          Sportcheques

-          Openbaar vervoer, fietsers- en voetgangersverkeer maximaal stimuleren

-          Stimuleren van renovatie

-          Samenrijden en autodelen moeten aangemoedigd worden en aantrekkelijker gemaakt worden

-          Veilige schoolfietsroutes

-          Verkeersopvoeding

-          Propere straten en pleinen, meldsysteem

-          Lichtvervuiling voorkomen, verlichting openbare gebouwen beperken

-          Contactpunt voor duurzaam bouwen

-           Bij aankoop van gemeentevoertuigen, rekening houden met de EcoScore (verbruik , uitstoot, lawaai, onderhoud en luchtvervuiling)

-          promoten streekeigen groen

-          buurtwinkels steunen en stimuleren

-          stimuleren toeristische aantrekking Zulte

 

10:29 Gepost door Sofie Dierick | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |