27-01-08

Vervroegde padden- en kikkeroverzet in Machelen en Olsene

Vervroegde padden- en kikkeroverzet in Machelen en Olsene

Door: Sofie Dierick & Ives Claeys

De voorbije nachten lag de minimumtemperatuur in Vlaanderen rond 10° C, uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Hierdoor slaat de biologische klok van een aantal dieren op hol. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid zijn heel wat amfibieën vroegtijdig wakker geworden.

Kikkers, padden en salamanders trokken al in behoorlijke aantallen naar hun voortplantingspoel. Dat is best uitzonderlijk want doorgaans start die trek pas midden februari, begin maart. Amfibieën verblijven in de winter meestal niet in het water maar houden een winterslaap verstopt onder bladeren, takken of in de grond. In het voorjaar trekken ze naar beken en poelen om er te paren en eitjes af te zetten.

Natuurpunt, die de overzetprojecten nauwlettend opvolgt, vreest voor de negatieve invloed van milde winters op de overleving van amfibieën. In gematigde klimaatzones, zoals Vlaanderen, stapelen amfibieën in de zomer energiereserves op in de vorm van vet. Net deze reserve is noodzakelijk om de winterslaap levend door te komen. Tijdens koude winters verloopt de stofwisseling van padden heel traag en worden die reserves slechts in geringe mate opgebruikt. Milde winters zorgen echter voor een hoog metabolisme waardoor de vetvoorraad veel sneller wordt verbrand. Gevolg: sommige padden halen het voorjaar niet.

Zij die wel ontwaken, hebben vaak een zwakke lichaamsconditie. Die verminderde lichaamsconditie zorgt er ook voor dat het aantal en de kwaliteit van de afgezette eitjes lager is. Zo wordt een neerwaartse spiraal ingezet die er toe kan leiden dat amfibieën het steeds moeilijker krijgen om te overleven. Na de record warme winter 2006 - 2007 werden 40% minder amfibieën overgezet in Vlaanderen dan na de normale winter van 2005 - 2006. Een alarmerend gegeven dat door Natuurpunt nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Zoals jaarlijks organiseert Natuurlijk Zulte vzw een paddenoverzet in de, intussen bekende, Torrestraat in Machelen en sinds vorig jaar ook in de Houtstraat in Olsene.

Voor Machelen blijft Sofie Dierick de verantwoordelijke contactpersoon. Voor Olsene is dat Timitri Tieberghien. Om reden van de vroege trek wordt dan ook de overzet dit weekend reeds opgebouwd i.p.v. half februari. Voor beide overzetten zijn nog altijd mensen welkom die willen helpen bij het plaatsen van de doeken en emmers; het overzetten van de dieren in ochtend- en avondteam en het afbreken van de overzet. Volgende data zijn voorzien voor de Torrestraat:

opzetten op 26/01/2008 vanaf 9 uur overzet loopt dan van 27/01/2008 tot en met 16/03/2008

afbreken in de voormiddag op 16/03/2008 vanaf 9.30 u

Verder geeft Sofie Dierick elke zaterdagochtend in februari en maart uitleg bij de overzet in Machelen. Om 9.00 u wordt verzameld in de Torrestraat. Iedereen die dieren wil helpen overzetten is elke keer opnieuw van harte welkom.

Verder verwachten we in de piekweek weer een aantal lagere- en kleuterscholen. Wie zich geroepen voelt om eenmalig te helpen of in het team van overzetters te stappen of als school wil langskomen, kan (voor beide plaatsen) contact opnemen met Sofie Dierick via natuurlijk.zulte-AT-busmail.net of 0479/29.60.64.

Ten slotte kunnen we ook melden dat Natuurlijk Zulte vzw ook een project in Astene begeleidt. In een stroomversnelling werden vrijwilligers gezocht, ook een klas van de school De Veerboot zal deelnemen aan de actie. De overzet wordt in de Pontstraat opgericht ter hoogte van nummer 145.

 Verantwoordelijke persoon voor dat project is Magda Laenen. Hierover volgt ongetwijfeld nog meer in de pers in de loop van komende weken. Voor meer details over de aantallen van de padden, kikkers en salamanders, de verschillende projecten, … kunt u steeds contact opnemen met Sofie Dierick via 0479/29.60.64 of natuurlijk.zulte-AT-busmail.net

 

persoonsfiches: Dierick Sofie Claeys Ives

15:41 Gepost door Sofie Dierick in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |